PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"send sketches" — Słownik kolokacji angielskich

send sketches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij szkice
  1. send czasownik + sketch rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Instead, he started sending sketches to famous couture stylists at an early age.