"send sheets" — Słownik kolokacji angielskich

send sheets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kartki
  1. send czasownik + sheet rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Passing years have only made such scams more blatant: Two friends recently sent me nearly identical diplomalike sheets they got in the mail.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo