TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"send runners" — Słownik kolokacji angielskich

send runners kolokacja
Popularniejsza odmiana: send a runner
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij biegaczy
  1. send czasownik + runner rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The watch here had sent a runner to see who they were.