"put runners" — Słownik kolokacji angielskich

put runners kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłani biegacze
  1. put czasownik + runner rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I was trying to put runners at first and third.

powered by  eTutor logo