"send records" — Słownik kolokacji angielskich

send records kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij dokumentacja
  1. send czasownik + record rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Pioneers care little about sending records to the home office; they are busy staying alive, making babies, and killing off anything in their way.

    Podobne kolokacje:

podobne do "send records" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send records" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne