"send out a press release" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): roześlij komunikat prasowy
  1. send czasownik + release rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Anyone who wants to can go to Haiti and help without sending out a press release.

podobne do "send out a press release" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send out a press release" po angielsku

rzeczownik