PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"send one's résumé" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś resume
  1. send czasownik + resume rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then he would tell the young man not to send his résumé to the Bronx.

    Podobne kolokacje: