"send one's name" — Słownik kolokacji angielskich

send one's name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś imię
  1. send czasownik + name rzeczownik
    Silna kolokacja

    To receive one free just send your name and address on a postcard to,.

    Podobne kolokacje: