PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"send one's mind" — Słownik kolokacji angielskich

send one's mind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś umysł
  1. send czasownik + mind rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Obviously, any knock could send her mind spinning like a top.