"send one's ideas" — Słownik kolokacji angielskich

send one's ideas kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś pomysły
  1. send czasownik + idea rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    E-mail me and send me your ideas for reforming the way Washington works.

    Podobne kolokacje: