"send one's armies" — Słownik kolokacji angielskich

send one's armies kolokacja
Popularniejsza odmiana: send an army
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś wojska
  1. send czasownik + army rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Any idea why the king hasn't sent an army after us yet?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo