"send an army" — Słownik kolokacji angielskich

send an army kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij wojsko
  1. send czasownik + army rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Any idea why the king hasn't sent an army after us yet?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo