"send one's address" — Słownik kolokacji angielskich

send one's address kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś adres
  1. send czasownik + address rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Simply send your name and e-mail address using the form below.

    Podobne kolokacje:

podobne do "send one's address" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send one's address" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne