"send generals" — Słownik kolokacji angielskich

send generals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij generałów
  1. send czasownik + general rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Pentagon has decided to send admirals, generals and top civilian brass to the Farnborough Air Show.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo