PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"send flyers" — Słownik kolokacji angielskich

send flyers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij lotników
  1. send czasownik + flyer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He sent flyers to his riding which included a letter of support and a flyer from Councillor Michael Prowse.

    Podobne kolokacje: