PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"send feedback" — Słownik kolokacji angielskich

send feedback kolokacja
Popularniejsza odmiana: send one's feedback
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij reakcje
  1. send czasownik + feedback rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Where can I send feedback, story ideas or other questions?