PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"send one's feedback" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś reakcje
  1. send czasownik + feedback rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Where can I send feedback, story ideas or other questions?