TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"send caravans" — Słownik kolokacji angielskich

send caravans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij przyczepy turystyczne
  1. send czasownik + caravan rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We have to send caravans across the whole land, to Támico ruins, in great peril from bandits and barbarians, to fetch our metal.

    Podobne kolokacje: