"caravan" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

caravan rzeczownik

rzeczownik + caravan
Kolokacji: 12
camel caravan • Dodge Caravan • bus caravan • gypsy caravan • merchant caravan • ...
caravan + rzeczownik
Kolokacji: 11
caravan park • caravan route • caravan site • caravan trade • Caravan Club • ...
caravan + czasownik
Kolokacji: 24
caravan moves • caravan comes • caravan passes • caravan travels • caravan heads • ...
czasownik + caravan
Kolokacji: 3
caravan is attacked • send caravans • caravan parked
przymiotnik + caravan
Kolokacji: 8
small caravan • whole caravan • large caravan • little caravan • long caravan • ...
przyimek + caravan
Kolokacji: 5
for caravans • in a caravan • of the caravan • with a caravan • by caravan

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.