PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"send branches" — Słownik kolokacji angielskich

send branches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij odgałęzienia
  1. send czasownik + branch rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Only portions of two walls still stood, and trees growing inside its perimeter sent branches out through the windows.