"send assassins" — Słownik kolokacji angielskich

send assassins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij zabójców
  1. send czasownik + assassin rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In his place she would have come out to kill herself instead of sending assassins.

    Podobne kolokacje: