"send advisers" — Słownik kolokacji angielskich

send advisers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij doradców
  1. send czasownik + adviser rzeczownik
    Luźna kolokacja

    France, too, gave no indication that it would soften its past refusal to send troops or military advisers to Iraq.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo