"send a shudder" — Słownik kolokacji angielskich

send a shudder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij dreszcz
  1. send czasownik + shudder rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I thought you had left me," she went on, her voice sending a shudder through him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo