"send a carriage" — Słownik kolokacji angielskich

send a carriage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij powóz
  1. send czasownik + carriage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is no need to send a carriage, sir.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo