PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"seminal book" — Słownik kolokacji angielskich

seminal book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowatorska książka
  1. seminal przymiotnik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    Johnson wrote a seminal book on microprocessor superscalar architecture in 1991.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo