"sell to Paramount Pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj Paramount Pictures
  1. sell czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Limos has sold two of her scripts to Paramount Pictures at 21 years old.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo