PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"self-published book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydana wydany książka
  1. self-published przymiotnik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    Under the order, anyone other than the three is free to sell the self-published $38 book.

    Podobne kolokacje: