"see this season" — Słownik kolokacji angielskich

see this season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz ta pora roku
  1. see czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I don't see this season being any different.

podobne do "see this season" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "see this season" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne