ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"security post" — Słownik kolokacji angielskich

security post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta związana z bezpieczeństwem
  1. security rzeczownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This is less a real station than just a security post for a weak spot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo