"secular setting" — Słownik kolokacji angielskich

secular setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świeckie ustawienie
  1. secular przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was also a motivational speaker in secular settings.

    Podobne kolokacje: