"season standing" — Słownik kolokacji angielskich

season standing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozycja pory roku
  1. season rzeczownik + standing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The club would fall to last in the regular season standings.

    Podobne kolokacje: