"season is hosted" — Słownik kolokacji angielskich

season is hosted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pory roku są gospodarzem
  1. host czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The last two live seasons were hosted by Mark S. Allen.

powered by  eTutor logo