"season injury" — Słownik kolokacji angielskich

season injury kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uraz pory roku
  1. season rzeczownik + injury rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Davis suffered several season injuries in 2007, including a mid-season appendicectomy.

    Podobne kolokacje: