"season completing" — Słownik kolokacji angielskich

season completing kolokacja
Popularniejsza odmiana: season completes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończenie pory roku
  1. season rzeczownik + complete czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1906, his only season as football coach he completed a 1-5-1 record.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo