"season completes" — Słownik kolokacji angielskich

season completes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku kończy
  1. season rzeczownik + complete czasownik
    Luźna kolokacja

    In 1906, his only season as football coach he completed a 1-5-1 record.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo