"season ranks" — Słownik kolokacji angielskich

season ranks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stopnie pory roku
  1. season rzeczownik + rank czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The football team finished the 2005 season ranked 2nd in the nation.

    Podobne kolokacje: