"search system" — Słownik kolokacji angielskich

search system kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania system
  1. search rzeczownik + system rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There's no uniform search system for the state trademark files.

    Podobne kolokacje: