"search parameter" — Słownik kolokacji angielskich

search parameter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania parametr
  1. search rzeczownik + parameter rzeczownik
    Luźna kolokacja

    With that as his search parameter, he found a lot of choices.

    Podobne kolokacje: