"model parameter" — Słownik kolokacji angielskich

model parameter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): parametr modela
  1. model rzeczownik + parameter rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The training data are used to estimate the model parameters.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo