"search market" — Słownik kolokacji angielskich

search market kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania rynek
  1. search rzeczownik + market rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He later suggested this new approach could account for five percent of the search market.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo