"score for the time" — Słownik kolokacji angielskich

score for the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): muzyka do czasu
  1. score czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Still, the Nets scored more than 80 points on their home floor for the first time this season.

    Podobne kolokacje:

podobne do "score for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "score for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik