NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"score during one's time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynik podczas czyjś czas
  1. score czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He scored one goal during his time with the national team.

    Podobne kolokacje: