"school picture" — Słownik kolokacji angielskich

school picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz szkolny
  1. school rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It's possible that many wouldn't after viewing his high school picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo