"scenic setting" — Słownik kolokacji angielskich

scenic setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): malownicza sceneria
  1. scenic przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The island's scenic setting and solitude make it popular with artists and writers.

    Podobne kolokacje: