"scedować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "scedować" po polsku

scedować

czasownik
  1. convey **
    • przekazywać, cedować, scedować (przekazać prawo własności do czegoś) formal [TRANSITIVE]
      The property was conveyed following a court order. (Mienie zostało przekazane zgodnie z wyrokiem sądu.)

powered by  eTutor logo