"scarcely larger" — Słownik kolokacji angielskich

scarcely larger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie większy
  1. scarcely przysłówek + large przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The space for the crew was scarcely larger than that of the old Apollo moon ships.

powered by  eTutor logo