"scarcely gone" — Słownik kolokacji angielskich

scarcely gone kolokacja
Popularniejsza odmiana: scarcely go
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie przebyty
  1. go czasownik + scarcely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    At the end of an hour they had scarcely gone a mile.

    Podobne kolokacje: