"scarcely go" — Słownik kolokacji angielskich

scarcely go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie pójdź
  1. go czasownik + scarcely przysłówek
    Luźna kolokacja

    At the end of an hour they had scarcely gone a mile.

    Podobne kolokacje: