"scan the sky" — Słownik kolokacji angielskich

scan the sky kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejrzyj niebo
  1. scan czasownik + sky rzeczownik
    Silna kolokacja

    With it the researchers will be able to scan the entire northern sky in about a year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo