"scan the crowd" — Słownik kolokacji angielskich

scan the crowd kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeszukaj tłum
  1. scan czasownik + crowd rzeczownik
    Silna kolokacja

    Her head came up, eyes scanning the crowd, particularly those nearest the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo